Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17287
Title: Tội ác của Đế quốc Mỹ ở Đông Dương
Authors: Phạm Văn Bạch
Keywords: Đông Dương
Kỳ họp 2
Khóa IV
Mỹ
Tội ác
Tham luận
Abstract: Phân tích những tội ác của Mỹ ở Đông Dương: số liệu thiệt hại về người và vật chất của Việt Nam; những thủ đoạn và các loại vũ khí Mỹ sử dụng trong chiến tranh; số lượng bom đạn Mỹ ném xuống Việt Nam…
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 294-300, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.