Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17296
Title: Đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính
Authors: Điền Văn Hưng
Keywords: Chăn nuôi
Kỳ họp 2
Khóa IV
Tham luận
Abstract: Trình bày những thành tựu đạt được và khó khăn của ngành chăn nuôi; đề xuất một số kiến nghị cải thiện sản xuất: dành hẳn một khối lượng lương thực thích đáng làm thức ăn chăn nuôi, quy hoạch trồng cỏ, thành lập bộ phận kinh doanh thức ăn…
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 335-338, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.