Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17310
Title: Quyết tâm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng để phát huy những tác dụng quan trọng của rừng
Authors: Trần Đăng Thạch
Keywords: Bảo vệ rừng
Kỳ họp 2
Khóa IV
Tham luận
Abstract: Trình bày những thành tựu đạt được trong công tác quản lý và bảo vệ rừng; nguyên nhân của nạn phá rừng; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: ban hành đạo luật mới có hiệu quả hơn, phát triển lâm nghiệp...
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 386-389, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 80.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.