Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17343
Title: Nhiệt liệt hoan nghênh Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Hiệp định Pari
Kỳ họp 3
Khóa IV
Tham luận
Abstract: Trình bày thực trạng việc thực hiện Hiệp định Pari ở Việt Nam; những phương hướng trong thời gian tới của nhân dân Hải Phòng: vận động phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa sôi nổi, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động...
Date Created: 18-2-1973 đến 21-2-1973
Issue Date: 1973
Format: tr. 39-42, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 18.2 đến ngày 21.2.1973)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.