Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17372
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù
Authors: Triệu Quang Định
Keywords: nâng cao
người chấp hành án phạt tù
quản lý
Thực trạng
công tác kiểm sát
chất lượng
giải pháp
giáo dục
Abstract: Công tác kiểm sát quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù (phạm nhân) là bộ phận của công tác kiểm sát thi hành án hình sự, kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan và người có trách nhiệm nhằm bảo đảm việc chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Trong bài viết, tác giả đã nêu thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát quản lý, giáo dục phạm nhân.
Issue Date: 2014
Format: tr. 14-18, tr. 49, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 18
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.