Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17526
Title: Về nhiệm vụ trồng rừng
Keywords: Kỳ họp 5
Khóa IV
Lâm nghiệp
Tham luận
Trồng rừng
Abstract: Trình bày những thành tựu và những khiếm khuyết của Yên Bái trong sản xuất lâm nghiệp; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: quy hoạch cụ thể, tăng chỉ tiêu lao động quốc doanh...
Date Created: 23-12-1975 đến 28-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 315-317, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 23.12 đến ngày 28.12.1974)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.