Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17534
Title: Một số vấn đề về ngành công nghiệp hóa chất
Authors: Võ Liên
Keywords: Công nghiệp hóa chất
Kỳ họp 5
Khóa IV
Tham luận
Abstract: Trình bày một số nét về tình hình thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 1974, về những khó khăn trong vốn đầu 4 và đề xuất một số kiến nghị cải thiện, về hoạt động của Nhà máy cao su Sao Vàng...
Date Created: 23-12-1975 đến 28-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 342-344, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 23.12 đến ngày 28.12.1974)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.