Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17580
Title: Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
Authors: Hoàng Văn Hoan
Keywords: Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô
Kỳ họp 1
Khóa V
Phát biểu
Quốc hội
Abstract: Tòan văn phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
Date Created: 3-6-1975 đến 6-6-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 149, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 3.6 đến ngày 6.6.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 517,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.