Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17599
Title: Hoan nghênh việc thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước
Authors: Thích Trí Độ
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa V
Nhà nước
Phật giáo
Tham luận
Thống nhất đất nước
Abstract: Trình bày những đóng góp của giới Phật giáo trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, niềm tin vào 4ơng lai tiến mạnh, tiến chắc, tiến nhanh lên xã hội chủ nghĩa, khẳng định quyết tâm đoàn kết tham gia xây dựng củng cố chính quyền…
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 114-115, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.