Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17660
Title: Thống nhất Tổ quốc và vấn đề giao thông thủy lợi miền núi
Authors: Tôn Viết Nghiệm
Keywords: Giao thông thủy lợi
Kỳ họp 2
Khóa V
Miền núi
Tham luận
Thống nhất Tổ quốc
Abstract: Khẳng định vấn đề thống nhất Tổ quốc và cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa là cần thiết và cấp bách; những khó khăn của nhân dân miền núi trong sản xuất và giao thông; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: xây dựng công trình thủy lợi ở các vùng núi giáp xuôi,
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 306-309, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 79.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.