Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17670
Title: Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu của kế hoạch nhà nước 1976
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Kế hoạch nhà nước
Kỳ họp 2
Khóa V
Năm 1976
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Toàn văn Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu của kế hoạch nhà nước 1976: quyết nghị tán thành đánh giá của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 1975, thông qua phương hướng, nhi
Date Created: 27 - 12 - 1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 340, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 89.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 446,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.