Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17672
Title: Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc hợp nhất một số tỉnh
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Hợp nhất tỉnh
Kỳ họp 2
Khóa V
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Toàn văn Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc hợp nhất một số tỉnh: căn cứ luật pháp và nội dung quyết nghị: phê chuẩn hợp nhất Cao Bằng và Lạng Sơn, Tuyên Quang và Hà Giang, Hòa Bình và Hà Tây..., chuẩn bị hợp nhất Quảng Bình, V
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 342, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 91.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 646,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.