Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17691
Title: Những bất cập của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Nhà nước
bất cập
Luật Trách nhiệm bồi thường
Abstract: Sau thời gian có hiệu lực thi hành, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã bộc lộ những bất cập, còn nhiều vấn đề tranh cãi chưa được giải quyết một cách thấu đáo, cần tiếp tục hoàn thiện
Issue Date: 2014
Format: tr. 30-34, tr. 56, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số xuân
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.