Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17733
Title: Phật giáo miền Nam hoàn toàn nhất trí đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiễn vững chắc lên chủ nghĩa xã hội
Authors: Thích Thiện Hào
Keywords: Chủ nghĩa xã hội
Kỳ họp 1
Khóa VI
Phật giáo
Việt Nam
Abstract: Phân tích nội dung nhất trí của Phật giáo với Quốc hội về vấn đề thống nhất các mặt của đất nước, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội bằng cách phổ biến rộng rãi, vận động tăng ni, phật tử miền Nam cùng nhất trí
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 224-225, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.