Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17734
Title: Những người công giáo và giáo sĩ Việt Nam nguyện ra sức thi đua thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ mọi nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội đề ra
Authors: Võ Thành Trinh
Keywords: Công giáo
Giáo sĩ
Kỳ họp 1
Khóa VI
Quốc hội
Việt Nam
Abstract: Bày tỏ lòng biết ơn, tự hào, tin 4ởng Đảng và Chính phủ Việt Nam của Công giáo, giáo sĩ; thi đua ra sức thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ mọi nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 226-228, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.