Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17742
Title: Nhân dân Nghĩa Bình quyết tâm làm tốt công tác thủy lợi để khôi phục và phát triển sản xuất
Authors: Lê Tấn Tỏa
Keywords: Công tác thủy lợi
Kỳ họp 1
Khóa VI
Nghĩa Bình
Phát triển sản xuất
Abstract: Nhận định vai trò của công tác thủy lợi trong công tác phục hồi sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tỉnh Nghĩa Bình. Đề nghị của tỉnh Nghĩa Bình với Quốc hội : các cơ quan nhà nước cấp trung ương quan tâm xây dựng một số công trình thủy nông lớn như
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 254-257, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.