Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17802
Title: Những người công giáo nguyện góp phần tích cực, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và giàu mạnh
Authors: Thích Thế Tịnh
Keywords: Công giáo
Kỳ họp 1
Khóa VI
Tham luận
Việt Nam
Abstract: Khẳng định của công giáo Việt Nam những thành tựu đã đạt được và quyết tâm ra sức thực hiện mọi nhiệm vụ của Quốc hội, góp phần cùng đồng bào xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và giàu mạnh
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 466-467, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 103.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.