Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17805
Title: Sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc
Authors: Nguyễn Hữu Truyền
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa VI
Ngành than
Quảng Ninh
Sản xuất than
Tham luận
Abstract: Vai trò của ngành khai thác và sản xuất than đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Đề nghị Quốc hội và Chính phủ một số vấn đề nhằm đẩy mạnh khả năng của ngành than Việt Nam : tăng thêm trang bị cơ giới cho ngành than; đầu 4 xây dự
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 475-476, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 106.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.