Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17989
Title: Chính nghĩa nhân quyền ở phía chúng ta
Authors: Ngô Bá Thành
Keywords: Kỳ họp 4
Khóa VI
Mỹ
Nhân quyền
Quyền con người
Tham luận
Abstract: Nhận xét nội dung của quyền con người của phương Tây, đứng đầu là đế quốc Mỹ, đặc biệt trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, những tội ác của đế quốc Mỹ đã vượt qua ngoài ý niệm thông thường về vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do dân chủ. Xác định tro
Date Created: 21-12 đến 29-12-1978
Issue Date: 1978
Format: tr. 190-195, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21.12 đến ngày 29.12.1978)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.