Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18022
Title: Vấn đề thực hiện quy hoạch thủy lợi để chống lũ lụt
Authors: Mai Văn Tiệm
Keywords: Tham luận
Khóa VI
Quy hoạch thủy lợi
Hà Nam Ninh
Hoàng Long
Hưng Thi
Kỳ họp 4
Abstract: Trình bày kết quả thực hiện quy hoạch thủy lợi năm 1978 của tỉnh Hà Nam Ninh : thuận lợi và khó khăn. Đưa ra một số đề nghị với Chính phủ nhằm giúp chó tỉnh phát huy được thế mạnh, giành thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch nhà nước năm 1979 : xúc tiến cho
Date Created: 21-12 đến 29-12-1978
Issue Date: 1978
Format: tr. 310-312, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21.12 đến ngày 29.12.1978)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.