Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18044
Title: Quán triệt tình hình và nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tăng cường đoàn kết các dân tộc, sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, quyết tâm đánh thắng quân Trung Quốc nếu chúng liều lĩnh gây chiến tranh xâm lược trở
Authors: Vù Mí Kẻ
Keywords: Lương thực
Sẵn sàng chiến đấu
Tham luận
Trung Quốc
Đoàn kết dân tộc
Hà Tuyên
Kỳ họp 5
Khóa VI
Abstract: Nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của tỉnh Hà Tuyên là phải đấy mạnh sản xuất lương thực , thực phẩm, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; chỉ ra kế hoạch của từng tuyến, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước 1979…
Date Created: 27-05 đến 30-05-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 87-88, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 27.5 đến ngày 30.5.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.