Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18066
Title: Nhiệm vụ của giới công giáo trước tình hình mới của đất nước
Authors: Võ Thành Trinh
Keywords: Công giáo
Kỳ họp 5
Khóa VI
Nhiệm vụ
Tình hình mới
Tham luận
Abstract: Một số thành tích của giới Công giáo trong thời kỳ chiến tranh 1978-1979. Xác định nhiệm vụ của giới Công giáo trong tình hình mới của đất nước : quan tâm hơn nữa đến mặt đổi mới cách sống đạo, xóa bỏ những tàn tích cũ và luôn luôn cảnh giác với mọi mưu m
Date Created: 27-05 đến 30-05-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 159-161, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 27.5 đến ngày 30.5.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.