Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18103
Title: Nhân dân các dân tộc Cao Bằng ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới
Authors: Lương Ích Lập
Keywords: Tham luận
Khóa VI
Sản xuất
Cao Bằng
Dân tộc
Kỳ họp 6
Khắc phục hậu quả chiến tranh
Abstract: Trình bày thành tựu đạt được trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở vật chất... khắc phục hậu quả chiến tranh của nhân dân Cao Bằng: nghiên cứu cải thiện chế độ đối với cán bộ xã, đầu 4 thiết bị, phân bón, cung cấp lương thực thực phẩm…
Date Created: 23-12-1979 đến 29-12-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 119-123, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.