Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18143
Title: Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Dự toán ngân sách Nhà nước
Kỳ họp 6
Khóa VI
Năm 1980
Nghị quyết
Abstract: Toàn văn Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980: quyết nghị phê chuẩn tổng số thu là 11.450.000.000đ, tổng số chi là 11.450.000.000đ, giao trách nhiệm cho Hội đồng chính phủ khai thác khả năng tài chính tiềm tàng của nền kinh tế quốc dân
Date Created: 29-12-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 266, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 516,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.