Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18146
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại Ôxtơrâylia và Thái Lan
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Thái Lan
Báo cáo công tác
Ôxtơrâylia
Abstract: Bối cảnh và mục đích của chuyến thăm. Hoạt động và một số nội dung chính trong buổi gặp gỡ tiếp xúc tại hai nước Ôxtơrâylia và Thái Lan. Một số nhận xét và kiến nghị.
Date Created: 20-2-2006
Issue Date: 2006
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1100QPAN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 728,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.