Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18177
Title: Người Phật giáo Việt Nam hân hoan đón mừng Hiến pháp mới. Nguyện tuân hành nghiêm chỉnh đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Thích Thiện Hào
Keywords: Tham luận
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phật giáo Việt Nam
Đạo luật cơ bản
Hiến pháp
Kỳ họp 7
Khóa VI
Abstract: Thể hiện sự hân hoan của toàn thể Phật giáo đồ chào mừng bản Hiến pháp mới và nguyện tuân hành nghiêm chỉnh đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 186-187, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.