Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18198
Title: Phụ nữ Việt Nam phấn khởi mừng đón Hiến pháp mới
Authors: Nguyễn Thị Được
Keywords: Hiến pháp
Kỳ họp 7
Khóa VI
Lao động nữ
Phụ nữ Việt Nam
Tham luận
Abstract: Xuất phát từ hoàn cảnh và nguyện vọng của phụ nữ, đại biểu đề nghị một số ý kiến về đề cập đến đặc điểm và yêu cầu của lao động nữ một cách thích đáng để lực lượng lao động nữ được đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tốt trong quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 262-264, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.