Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18296
Title: Nhiệt liệt hưởng ứng diễn văn của Đồng chí Tổng bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Lê Hữu Hinh
Keywords: Diễn văn
Kỳ họp 1
Khóa VII
Tổng bí thư
Tham luận
Abstract: Đồng chí Lê Hữu Hinh một lần nữa khẳng định là tầm quan trọng của văn kiện diễn văn của Đồng chí Lê Duẩn. Trên cơ sở tình hình của địa phương Thanh Hóa, đồng chí đưa ra 3 kiến nghị với Quốc hội để có những hướng phát triển cho địa phương.
Date Created: 24-6 - 4-07-1981
Issue Date: 1981
Format: tr. 108-110, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 4.7.1981)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.