Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18327
Title: Đạo phật, dân tộc và xã hội chủ nghĩa
Authors: Thích Minh Châu
Keywords: Xã hội chủ nghĩa
Phật giáo
Tham luận
Dân tộc
Đạo phật
Kỳ họp 1
Khóa VII
Abstract: Tác giả bài tham luận đưa ra những lý lẽ khẳng định đạo phật là một giáo phái có ý nghĩa xã hội lớn và gắn bó mật thiết với dân tộc.
Date Created: 24-6 - 4-07-1981
Issue Date: 1981
Format: tr. 204-207, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 4.7.1981)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.