Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18388
Title: Cải tiến chế độ tiền lương, nâng cao kỷ luật lao động, đẩy mạnh sản xuất
Authors: Dương Thành Mậu
Keywords: Kỳ họp 2
Kỷ luật lao động
Khóa VII
Sản xuất
Tiền lương
Tham luận
Abstract: Đại biểu nêu lên tình trạng kỷ luật lao động hiện nay rất lỏng lẻo, làm việc cần chừng, năng suất lao động nhiều nơi giảm và nguyên nhân chính của vấn đề này chính là do thu nhập của người lao động được trả quá thấp.
Date Created: 20-12 - 30-12-1981
Issue Date: 1981
Format: tr. 199-200, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.12 đến ngày 30.12.1981)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.