Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18411
Title: Vấn đề chống tiêu cực
Authors: Nguyễn Xuân Dương
Keywords: Chống tiêu cực
Kỳ họp 2
Khóa VII
Tham luận
Abstract: Đoàn đại biểu đề xuất các kiến nghị về các mặt: về việc tăng cường công tác xây dựng pháp chế; về việc áp dụng chính sách trừng phạt tội phạm; về bảo vệ kinh tế chống đầu cơ tích trữ; về bảo vệ chính trị, bảo vệ trật tự an ninh; về tăng cường công tác tuy
Date Created: 20-12 - 30-12-1981
Issue Date: 1981
Format: tr. 275-278, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.12 đến ngày 30.12.1981)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.