Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18452
Title: Minh bạch, tạo dựng niềm tin đối với môi trường kinh doanh ở Việt Nam
Authors: Võ Trí Hảo
Keywords: Môi trường kinh doanh
Nhà đầu tư
Tính minh bạch
Việt Nam
Abstract: Phân tích góc độ thường bị bỏ qua trong các phân tích về tính minh bạch ở Việt Nam trong thời gian gần đây : tính có thể dự đoán trước của pháp luật. Phân tích các trường hợp điển hình liên quan đến tính minh bạch ở Việt Nam. Trình bày nguyên nhân, nút thắt của tình trạng thiếu minh bạch trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị tạo dựng sự minh bạch trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 40-51, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.