Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18465
Title: Những quan điểm và biện pháp cấp bách để khắc phục tình hình mất cân đối kinh tế tài chính
Authors: Huỳnh Thanh Mua
Keywords: Kinh tế
Kỳ họp 3
Khóa VII
Mất cân đổi
Tài chính
Tham luận
Abstract: Đoàn đại biểu trình bày quan điểm và biện pháp cấp bách để tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng Nhà nước và Quốc hội.
Date Created: 22-6 - 28-6-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 97-100, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.