Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18490
Title: Quyền Hành pháp của Chính phủ trong Hiến pháp và kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Chính phủ
Hiến pháp
Luật Tổ chức Chính phủ
Quyền Hành pháp
Abstract: Phân tích khái niệm và nội dung quyền Hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp 2013. Đề xuất một số kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 phù hợp với bối cảnh Hiến pháp 2013 : về vị trí, tính chất pháp lý; về cơ cấu, tổ chức; về nguyên tắc hoạt động; về thẩm quyền của Chính phủ; về cơ chế chịu trách nhiệm của các thành viên Chính phủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 14-23, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.