Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18498
Title: Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức: Một thiết chế độc lập và chịu trách nhiệm
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Thiết chế độc lập
Cộng hòa Liên bang Đức
Chính phủ
Abstract: Phân tích những đặc trưng cơ bản của Chính phủ trong mối liên hệ với thiết chế Hạ nghị viện ở Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay : là một thiết chế độc lập; là một thiết chế có nhiều quyền hành; là một thiết chế chịu trách nhiệm
Issue Date: 2014
Format: tr. 68-72, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.