Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18544
Title: Một số vấn đề về nhà nước và pháp chế xã hội chủ nghĩa theo đại hội lần thứ V của Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Trần Công Tường
Keywords: Tham luận
Nhà nước
Pháp chế xã hội chủ nghĩa
Đại hội lần 5
Đảng cộng sản Việt Nam
Kỳ họp 4
Khóa VII
Abstract: Đoàn đại biểu báo cáo về 3 vấn đề chính: Báo cáo về chính trị, ra sức kiện toàn bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa; Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế và xã hội, ra sức tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; Báo cáo về xây dựng Đảng
Date Created: 20-12 - 28-12-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 254-260, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.