Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18572
Title: Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế, văn hóa với Lào và Campuchia và cử một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Phê chuẩn
Lào
Nghị quyết
Campuchia
Hợp tác kinh tế văn hóa
Kỳ họp 4
Khóa VII
Abstract: Toàn văn nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế, văn hóa với Lào và Campuchia và cử một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng
Date Created: 28-12-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 356, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 74.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 731,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.