Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18663
Title: Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: 1984
Kế hoạch
Kinh tế - xã hội
Kỳ họp 6
Khóa VII
Nghị quyết
Abstract: Quyết nghị của Quốc hội tán thành báo cáo của Hội đồng bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 và trong ba năm 1981 - 1983; Thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984; Kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần yê
Date Created: 26-12-1983
Issue Date: 1983
Format: tr. 323-325, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.12 đến ngày 26.12.1983)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.