Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18690
Title: Những quy định chưa được thực hiện trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 và các kiến nghị sửa đổi luật
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: 2001
Hiến pháp
Luật Tổ chức Quốc hội
Quốc hội
Abstract: Trình bày 23 vấn đề của Luật Tổ chức Quốc hội chưa được thực hiện trong 13 năm qua, nội dung bao quát các vấn đề : bỏ phiếu tín nhiệm; việc trưng cầu ý dân; việc bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...
Issue Date: 2014
Format: tr. 16-21, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.