Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18691
Title: Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi cần cụ thể hóa hơn nữa các quy định của Hiến pháp 2013
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: 2013
Cơ quan nhà nước
Hiến pháp
Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi
Abstract: Trình bày một số kiến nghị về Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trong việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 : Bảo vệ Hiến pháp; kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước đối với quyền lập pháp; trưng cầu ý dân…
Issue Date: 2014
Format: tr. 22-24, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.