Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18741
Title: Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: 1985
Kế hoạch
Kinh tế - xã hội
Kỳ họp 8
Khóa VII
Nghị quyết
Abstract: Quyết nghị của Quốc hội tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985; Thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội nam 1985
Date Created: 21-12 đến 27-12-1984
Issue Date: 1984
Format: tr. 239-241, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 21.7 đến ngày 27.12.1984)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.