Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18749
Title: Ban hành Luật Đầu tư công để nâng cao hiệu quả đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải
Authors: Nguyễn Thị Phú Hà
Keywords: Luật hành chính
Đầu tư công
Luật đầu tư công
Abstract: Đề cập mục tiêu và quan điểm xây dựng Dự thảo Luật Đầu tư công. Trình bày nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Đầu tư công. Phân tích tám điểm mới và dự kiến kết quả, tác động tích cực của Luật Đầu tư công : góp phần hoàn thiện, tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ; phạm vi điều chỉnh của Luật bao quát được việc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư công...
Issue Date: 2014
Format: tr. 42-48, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.