Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18973
Title: Danh sách thành viên Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội khóa VIII
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kế hoạch
Kinh tế
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Ngân sách
Ủy ban
Abstract: Liệt kê danh sách tên và chức danh của các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký và uỷ viên Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 122-124, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.