Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18983
Title: Tờ trình về dự thảo Luật đất đai.
Authors: Võ Văn Kiệt
Keywords: Dự thảo
Đất đai
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Tờ trình
Abstract: Trình bày về mục đích, yêu cầu của luật đất đai. Nội dung của luật đất đai gồm 5 chương. Chương I đề cập những quy định chung. Chương II đề cập chế độ quản lý đất đai. Chương III đề cập chế độ sử dụng các loại đất. Chương IV đề cập về khen thưởng và xử
Date Created: 28-05-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 174-180, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.