Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19015
Title: Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
Authors: Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
Keywords: Đại biểu nhân dân
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Lời chào mừng
Thủ đô Hà Nội
Abstract: Lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội gửi đến các đại biểu vừa được Quốc hội bầu vào cơ quan lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội.
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 377-378, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.