Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19018
Title: Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Authors: Phạm Hùng
Keywords: Bài phát biểu
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Phạm Hùng
Abstract: Bày tỏ niềm xúc động về vinh dự to lớn mà Quốc hội đã dành cho. Khẳng định rõ trách nhiệm và tự biết cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình đối với Quốc hội và với nhân dân.
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 384-391, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.