Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19063
Title: Cần giải quyết cấp bách vấn đề tiền lương, đời sống và điều kiện lao động của công nhân để tạo ra động lực mạnh mẽ trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 1988 và các chủ trương cải tiến quản lý kinh tế
Authors: Dương Xuân An
Keywords: Công nhân
Vấn đề tiền lương
Khóa VIII
Quản lý kinh tế
1988
Điều kiện lao động
Kế hoạch nhà nước
Kỳ họp 2
Abstract: Bài phát biểu là ý kiến cá nhân của tác giả đề nghị với Quốc hội đặc biệt quan tâm giải quyết vấn đề tiền lương, đời sống và điều kiện lao động của công nhân viên chức; coi đó như là một biện pháp quan trọng nhất, một động lực mạnh mẽ nhất để đảm bảo thực
Date Created: 23 đến 29-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 357-362, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.