Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19066
Title: Về vấn đề khoa học kỹ thuật phục vụ ba chương trình kinh tế
Authors: Vũ Tuyên Hoàng
Keywords: Ba chương trình kinh tế
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Khoa học kỹ thuật
Abstract: Trình bày một số ý kiến về 3 chương trình kinh tế lớn. Đề ra khẩu hiệu "Sống và làm việc theo pháp luật". Đề nghị cần sớm xây dựng hệ thống thông tin nhanh chóng chính xác về kinh tế và khoa học kỹ thuật đối với trong nước và kinh tế nước ngoài. Về tổ chứ
Date Created: 29-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 379-386, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.