Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/19079
Title: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986-1990 và năm 1988
Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kế hoạch phát triển
Kinh tế
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Nghị quyết
Xã hội
Abstract: Toàn văn nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986-1990 và năm 1988
Date Created: 23 đến 29-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 525-527, .pdf
Source: Quốc hội khóa VIII. Kỳ họp lần thứ hai
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.