Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/19085
Title: Tuyên bố của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa VIII
Quốc hội
Tuyên bố
Abstract: Tuyên bố của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ký Hiệp ước hủy bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắm, những sáng kiến đầy thiện chí và cố gắng không mệt mỏi của Liên Xô trong cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt chạy đua vũ trang, giải phòng loài người khỏi nguy cơ chiến tranh hạt nhân
Date Created: 29-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 559-560, .pdf
Source: Quốc hội khóa VIII. Kỳ họp lần thứ hai
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.